Danbud - Bramy i ogrodzenia

Kosze siatkowe

ZASTOSOWANIE:

  • podłużne opaski brzegowe cieków,
  • progi, stopnie i przegrody wodne,
  • zabezpieczenia przeciwerozyjne skarp,
  • zabezpieczenia nasypów przyczółków mostowych,
  • silnych i trwałych murów oporowych,
  • konstrukcje podpór (np. mostowych),
  • grodzie.

Zdjęcia realizacji

Kosze siatkowe - Gabiony -  #1Kosze siatkowe - Gabiony -  #2

Charakterystyka

Wymiary koszy Charakterystyka siatki Rodzaj zabezpieczeń
antykorozyjnych drutu
L b h Wymiary oczka
60 x 80 mm 80 x 100 mm
1 m 0,5 ÷ 1 m 0,5 ÷ 1 m drut
Ø 2,2 mm
Ø 2,7 mm
Ø 2,7 mm
Ø 3,0 mm
cynk lub alucynk
dodatkowo powłoka PCV
1,5 m 1 m 0,5 ÷ 1 m
2 m 1 m 0,5 ÷ 1 m
3 m 1 m 0,5 ÷ 1 m
4 m 1 m 0,5 ÷ 1 m