Danbud - Bramy i ogrodzenia

Walce siatkowe

ZASTOSOWANIE:

  • podkład-próg przy mocowaniu zboczy,
  • szybkie zamykanie pęknięć i wypełnianie wymyć przy awariach,
  • wypełnianie pustych przestrzeni i szczelin w nietypowych rodzajach konstrukcji z koszy siatkowo kamiennych,
  • tamowanie wyrw w wałach – ochrony obiektów przed wodą powodziową,
  • regulacja wody powodziowej po przerwaniu wałów,
  • ochrona wałów przed rozmyciem przez falę powodziową,
  • awaryjne podwyższenie wałów przeciwpowodziowych.

Zdjęcia realizacji

Walce siatkowe - Gabiony -  #1Walce siatkowe - Gabiony -  #2

Charakterystyka

Wymiary walca Charakterystyka siatki Rodzaj zabezpieczeń
antykorozyjnych drutu
L d
2 m 0,65 m lub 0,85 m oczka 60 x 100 mm
drut Ø 2,7 mm
cynk lub alucynk