Danbud - Bramy i ogrodzenia

Sita harfowo - strunowe

Zbudowane są z drutów falowanych, ułożonych na przemian z prostymi. Tworzą one gładką powierzchnię z trójkątnymi otworami. Dzięki tej kombinacji zwiększa się wytrzymałość całego sita na rozciąganie. Proste druty mogą przenosić znaczne obciążenia materiału, a poziomo falowane druty drgając, powodują doskonałe samooczyszczanie się sita.

ZASTOSOWANIE

Sita harfowo-strunowe stosowane są do sortowania materiałów trudnoprzesiewalnych tj.: wilgotna mieszanina ziaren z domieszką gliny i iłu o różnym kształcie oraz o dużym rozrzucie wymiarów ziarna.

UWAGA!

Sito dużo odporniejsze na rozciąganie od sit harfowych. Trójkątny kształt oczka powoduje trudności w odpowiednim doborze sita do wymaganej granulacji materiału przesiewanego.

WYMIARY

Szerokość do 3000 mm
Długość na życzenie Zamawiającego
Wielkość oczek 2 ÷ 20 mm

MATERIAŁ

Druty ze stali sprężynowych oraz stali stopowych w gatunku jak w sitach jednokarbowych.
Średnice stosowanych drutów Ø 1,0 ÷ 5,0 mm.

Paleta kolorów

barwy RAL