Danbud - Bramy i ogrodzenia

Gabiony

 - #1 - #2 - #3

Gabiony firmy HPD są prostopadłościennymi koszami, w różnych rozmiarach dostosowanych do wymogów projektów budowlanych. Wykonane są z siatki plecionej o oczkach sześciokątnych z drutów łączonych przez skręcanie lub z siatki zgrzewanej o oczkach kwadratowych. Do ich produkcji używa się drutów grubocynkowanych* lub drutów najnowszej generacji pokrywanych tzw. alucynkiem (CRAPAL, BEZINAL). Druty gabionów z siatki plecionej mogą być dodatkowo pokryte warstwą tworzywa PCV, co wzmacnia odporność na korozję i podnosi walory estetyczne.

Gabiony przeznaczone są do wypełnienia materiałem kamiennym lub innym kruszywem.

Siatki produkuje się i formuje w skrzynie, materace lub walce metodami przemysłowymi. Jako gotowy produkt, przed wypełnieniem odpowiednim materiałem, dostarcza się je na budowę w postaci złożonej i montuje bezpośrednio na miejscu budowy.

* Wszystkie druty mają minimalną powłokę cynku 240 g Zn/m2.

ZASTOSOWANIE

 • budowa ciężkich ścian oporowych, barier izolacyjnych, barier akustycznych,
 • wzmacnianie stromych zboczy, kanałów, tam na rzekach,
 • ochrona filarów mostowych, fundamentów trakcji elektrycznej,
 • powierzchniowa ochrona skarp lub zboczy, koryt rzecznych i zbiorników wodnych,
 • konstrukcyjne elementy nabrzeży,
 • wzmacnianie dróg.

ZALETY

 • łatwość montażu,
 • przepuszczalność - nie powodują retencji,
 • elastyczność i sprężystość - doskonale znosi nierównomierne osiadanie trenu, niestabilne podłoże i miejsca podmywane wodą bądź falami,
 • wytrzymałość - na naprężenia wywołane naciskiem opadających kamieni lub przepływającej wody, jednocześnie tłumi oddziaływanie sił,
 • odporne na korozję, pożar i promieniowanie ultrafioletowe,
 • żywotność - konstrukcje gabionów są ciężkimi i monolitycznymi elementami zdolnymi wytrzymywać nacisk ziemi, ich wytrzymałość z upływającym czasem wzmacnia się kolmitacją, wypełnieniem się szpar mułem i roślinnością,
 • estetyczność - estetyczne architektonicznie i krajobrazowo przyśpieszają rozwój roślinności, szczególnie przydatne na stromych zboczach o znacznej erozji,
 • odporność na sabotaż - podwójny splot drutów zapewnia funkcjonowanie konstrukcji nawet po rozcięciu kilku oczek siatki,
 • pochłanianie hałasu - stosowane do przegród dźwiękochłonnych wzdłuż autostrad,
 • elastyczne architektonicznie i krajobrazowo - przyjazne dla środowistka naturalnego.